Najważniejsza nagroda w branży BRD:

Osoba Roku 2017


Doradca CSR
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

http://www.parp.gov.pl/baza-doradcow-csr